Specjalizacje

Wśród naszych specjalizacji wyszczególniamy 6 dziedzin, dzięki którym możemy zapewnić naszym pacjentom holistyczną opiekę – od wstępnej diagnozy, przez dobranie personalnego programu terapeutycznego, po wsparcie w postaci indywidualnej diety.

Osteopatia dla
dorosłych

Nasz główny nurt działania. Wyznacza metody naszej pracy i stosunek do zdrowia.

Osteopatia dla
dzieci

Metody diagnozy i terapii dzieci od pierwszych dni życia do kilku lat

Neurologopedia
dzieci

Z myślą o najmłodszych pacjentach naszego Centrum prowadzimy konsultacje z zakresu neurologopedii dzieci.

Fizjoterapia

Pozwala nam nieść pomoc w przypadku wielu zróżnicowanych dolegliwości.

Wlewy
witaminowe

Specjalizacja dot. wlewów witaminowych

Dietetyka

Stanowi wsparcie naszych działań. Pozwala na holistyczną pielęgnację zdrowia