Szkolenia z ergonomii pracy

Dla poprawy komfortu i wydajności w pracy

Szkolenie dedykujemy pracownikom biurowym. Siedzący tryb pracy stanowi dla nich ryzyko przeciążenia i bólu kręgosłupa oraz dolegliwości ze strony układu trawiennego. Powodem najczęściej jest nieergonomiczne stanowisko pracy, które wyraźnie osłabia wydajność i kreatywność pracownika, jednocześnie zwiększając liczbę popełnianych przez niego błędów.

W trakcie szkolenia pracownicy uczą się jak prawidłowo zaplanować swoje stanowisko pracy. Prezentujemy im najkorzystniejszą postawę ciała przy biurku i podpowiadamy jak zapobiegać i niwelować przeciążenia powstające podczas pracy. Wszyscy uczestnicy szkolenia zostają przeszkoleni z zakresu ćwiczeń ruchowych jakie należy wykonywać, aby odciążyć kręgosłup.
Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, podczas której przewidujemy czas na indywidualną konsultację z każdym uczestnikiem kursu.

“Stwórz środowisko pracy przyjazne dla pracownika, a bardzo szybko zauważysz wzrost jego wydajności.”

pozostałe szkolenia:

Wykłady i warsztaty z dietetykiem

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników